Thursday, 30 September 2010

Mutiara 30 : Menyuruh Keluarga Mentaati Allah

(Bab 38 : Menyuruh Keluarga Mentaati Allah, Hadits RS298-RS302)


Allah Taala berfirman:

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.” (Thaahaa, 20:132)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (At-Tahrim, 66:6)


Imam Nawawi mengulangi hadits “Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab ke atas yang dipimpin” (M89/RS283/RS300) yang terdapat dalam bab yang terdahulu di dalam bab ini. Seorang suami, bapa, datuk, ibu dan sebagainya tidak hanya bertanggungjawab dalam keperluan kebendaan sahaja ke atas orang-orang yang dipimpin mereka. Mereka juga bertanggungjawab dalam urusan ibadah.

Rasulullah s.a.w. menunjukkan tauladan dalam baginda mendidik cucu (RS298) dan anak tiri baginda (RS299). Baginda mengeluarkan kurma yang disedekahkan dari mulut cucunya, Hasan, dan mengajar anak tirinya adab makan. Rasulullah juga mengajarkan:

M94. Dari Amr bin Syuaib dari bapanya dari datuknya r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Perintahlah anak-anak kamu bersolat sewaktu mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka kalau mereka mencuaikannya sewaktu berusia sepuluh tahun. Juga pisahkanlah tempat tidur mereka.” (RS301; Abu Daud)

No comments:

Post a Comment